Lover - Moving

Foto: Sara Löfwander

Foto: Sara Löfwander

“Baby, I’ve never seen, a move this extreme. You’ve got my attention in three dimensions.”

Håkon Njøten releases “Moving”, the first taste of his forthcoming EP as Lover, December 7th. In the soulful track, produced by Simen Hope (Sigrid, WDSTCK) and Peter Jarrett (BETSY, Lao Ra, Dream Wife) he sings about a transformative meeting with a girl in a club in London, where he lived for several years before moving back to Norway, Bergen and later Oslo.

On the upcoming EP, Njøten gets inspiration from pop infused r’n’b from 1988 and 2018 and manages to make a mix that’s truly unique.

Moving is a song that was made in the club.
I looked up on someone special that I was with, but barely knew.
Without a word she paralyzed me.
Bought drinks, talked to other people, levitated from the table to the dance floor and back.
Time stood still.
It was like I had known her my whole life-
In a trance I wished that she’d keep existing like this in my visual world.
If she stopped, my world would stop too.

Moving is released December 7th in Norway, Sweden, Denmark and Iceland through ACT Entertainment and the rest of the world through Sweat Ent.


“Baby, I’ve never seen, a move this extreme. You’ve got my attention in three dimensions.”

Håkon Njøten slipper “Moving”, første smak av hans kommende EP som Lover 7. desember. I den sjelfulle låten, produsert av Simen Hope (Sigrid, WDSTCK) og Peter Jarrett (BETSY, Lao Ra, Dream Wife) synger han om et skjellsettende møte med en jente på en klubb i London hvor han bodde i mange år før han flyttet tilbake til Norge og Bergen, og senere Oslo.

På den kommende EPen henter Njøten inspirasjon fra pop-infusert r’n’b fra 1988 og 2018 og står igjen med en helt egen mix.

Moving er en låt som oppstod på en klubb.
Jeg så opp på en spesiell som jeg var med, men som jeg så vidt kjente.
Uten ett ord paralyserte hun meg.
Kjøpte drinker, snakket med andre, svevet fra bord til dansegulv og tilbake.
Tiden sto stille.
Det var som om jeg hadde kjent henne hele livet.
I transe ønsket jeg bare at hun, i min utelukkende visuelle verden, skulle fortsette å eksistere.
Om hun hadde stoppet så ville verden min også stoppe opp.

“Moving” blir sluppet 7. desember i Norge, Sverige, Danmark og Island gjennom ACT Entertainment og resten av verden gjennom Sweat Ent.

DOWNLOAD WAV
DOWNLOAD ARTWORK
DOWNLOAD PRESS PHOTO

Artist: Lover
Title: Moving
Release date: December 7th 2018

Label: ACT Entertainment/Sweat Ent.

ISRC: QM24S1842062
UPC: 193436055482

Composer: Håkon Njøten, Simen Hope
Lyricist: Håkon Njøten
Production: Simen Hope, Peter Jarrett, Oliver Wright

Mix: Oliver Wright
Master: Piper Payne


LABEL/PR - Ask Frederik Berg, ask@act.as 

DISTRIBUSJON (INgrooves)